Etxeko indarkeriari irtenbideak

Etxeko indarkeriari irtenbideak

Etxeko indarkeria harreman kontua baino zerbait gehiago da, delitua da. Etxeko indarkeriaren irtenbideek epe motzeko eta luzerako estrategiak jaso behar dituzte. Epe laburreko estrategiak tratu txarrak jasan dituen edo gaur egun tratu txarrak jasaten ari diren emakumea defendatzen duten laguntza programek osatu beharko lukete. Biktimak etxetik alde egin eta gero janaria, aterpea eta orientazioa eskaintzen zaionean bizi duen aldi kritikoan maiz jartzen dute arreta. Tratu txarren biktima den emakumea edo gizona zaurgarrien den aldia da. Biktimak tratu txarrak jasaten dituenari ordaina eskatzen dion unea da, edo etsipenagatik etxera itzultzera behartua izan daitekeen unea da. Epe luzerako estrategiak herritarrak heztera eta biktimari indarkeriarik gabe bere bizitza berreskuratzeko ahalmena dute helburu. Gainera, etxeko indarkeriaren aurkako giroa sortzen duten programak garatzen ditu komunitatean.

Etxeko indarkeriaren biziraupenei emandako edozein esku-hartzek osasun, lege eta gizarte sektoreen arteko harremanak izan behar ditu egonkortasuna mantentzen dela ziurtatzeko eta biktima ez dela etengabe agentzia berri batera bideratzen. Estrategia apurtzaile jakin bat da 'familiaren krisi zentroak' edo 'biktimen defendatzaileak' erabiltzea biktimak zenbait sektorerekin duen lotura izateko.Laguntza honako inprimaki hauetan eman daiteke:

1. Krisian esku hartzeko estrategien erabilgarritasuna

 • Krisian esku hartzeko zerbitzuak ematea
 • Krisi telefono arrunten erabilera
 • Aterpeak edo larrialdietarako egoitza-instalazioak hornitzea
 • Mediku zerbitzuak ematea
 • Garraio sare egokiak hornitzea
 • Tratu txarren biktimak edo tratu txarrak etxetik eramatea ahalbidetzen duten legeak onartzea.

2. Laguntza emozionala ematea

Tratu txarren biktimei laguntza emozionala eman behar zaie bide hauetatik:

 • Auto-laguntza laguntza taldeen bidez ematea
 • Tratu txarrak jasandako biktimei Asertibitate Prestakuntza ematea
 • Biktimei autoestima eta norberarenganako konfiantza sortzen laguntzea
 • Jendeak etxeko indarkeriaren inguruko gaiak nola landu eta nola kudeatu irakasteko saioak antolatzea
 • Gurasoentzako trebetasunen inguruko ikastaroak garatzen

Etxeko indarkeriari irtenbideak

3. Defentsa eta laguntza juridikoa ematea

Defentsarako eta laguntza juridikoko programek honako hauek jaso behar dituzte:

 • Haurren sarbidea eta zaintza
 • Jabeak bazkideen artean banatzearekin lotutako arazoak konpontzea
 • Laguntza ekonomikoa ematea
 • Tratu txarraren aurkako urruntze aginduak erabiltzea
 • Laguntza publikoaren prestazioak ematea
 • Biktimei immigrazio egoera lortzen laguntzea

4. Laguntza zerbitzu osagarriak eskaintzea:

 • Etxebizitza eta ostatu seguruak hornitzea
 • Haurren zaintza ematea
 • Biktimei komunitateko zerbitzuetara sarbidea erraztea

Ikertzaile askok uste dute etxeko indarkeriaren irtenbiderik onena jendea tratu txarrak izatea saihestea dela. Horri dagokionez estrategia askok erakusten dute hori posible dela.

Mezu kultural eta zabalek, normalean, gazteek beren familien eta auzokideen lekukoa eta entzuten dutena ez ezik, telebistan eta kirol esparruetan beren eredu direnak ere aldatzen dute.

Gainera, zenbait ikertzailek uste dute umeak zuzenean trebatu daitezkeela ikastetxeetan eta gurasoek etxeko indarkeriari uko egiteko.

Ikertzaileen iritziz, haurrek gizonezkoek emakumeak nola tratatu behar dituzten eta emozioak modu egokian adierazteko modu egokiak nola irakatsi behar diren adierazi behar da. Mutilak eta gizonak haztea komeni da, gizonek negar egitea eta nolabaiteko emozio 'ahula' erakustea eta haserrearen emozioa ez dela mutilen emozio onargarri bakarra izan behar jakitea.

Berriro ere, ikertzaileek jakin zuten honako hau ezartzeak asko lagunduko duela etxeko indarkeriaren arazoari irtenbide iraunkorra emateko:

 • Egin zigorrak etxeko indarkeriagatik koherentea eta irmoa
 • Laguntza zerbitzuetarako finantzazioa handitu
 • Familiako auzitegiek etxeko indarkeria kasuak zuzentzeko modua aldatu eta berriro diseinatu
 • Lagundu emakumeak ekonomikoki eta bestela independenteak izaten